• TIẾN ĐỘ good compare and contrast essay topics THANH TOÁN & CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

    • Đợt 1: Thanh toán 30% tổng giá trị căn hộ ngay khi ký HĐ mua bán;
    • Đợt 2: Thanh toán 20% từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 15/07/2016
    • Đợt 3: Thanh toán 20% từ ngày 01/09/2016 đến hết ngày 15/09/2016
    • Đợt 4: Thanh toán 25% trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo bàn giao căn hộ ( dự kiến quý IV/2016)
    • Đợt 5: Thanh toán 2% phí bảo trì generic grill covers trước khi nhận bàn giao nhà
    • Đợt 6: Thanh toán 5% trước khi nhận giấy CNQSHNO
   • [ARForms id=100]